Latvijas Zaļā kustība aicina uz reģionālo semināru “Pieejama, dabu saudzējoša un ar informāciju nodrošināta piekrastes kāpu infrastruktūra – secinājumi, ierosinājumi un risinājumi”. Seminārs notiks 28.augustā, sākums plkst. 10:00.

PROGRAMMA

Saulkrastu Jauniešu centrs, Raiņa iela 7, Saulkrasti

2017.gada 28.augusts

09:30 Rīta kafija un reģistrēšanās

10:00 – 12:30 Prezentācijas:

Jānis Matulis, LZK valdes priekšsēdētājs – Kampaņas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” –2017.gada uzdevumi un mērķi

Egija Biseniece, LZK eksperte – Dabas objektu apsaimniekošana un infrastruktūras risinājumi Rīgas jūras līča piekrastē (Pierīgas reģionā)

Jurģis Briedis, Apeirona eksperts – Vides pieejamības risinājumi konkrētajos dabas objektos Rīgas jūras līča piekrastē

Aigars Bolis, Apeirona eksperts – Universālais dizains ikviena dzīvē

Juris Pabērzs, Apeirona eksperts – Informācijas nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti (Komunikācijas tehnoloģijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, vides pieejamības aplikācija “Mapeirons”)

12:30 Pusdienas

13:30 – 15:00 Diskusijas un ideju apmaiņa par piedāvātajiem risinājumiem,kā arī Ķemeru Nacionālā parka Dabas aizsardzības plānu –piedalās DAP Pierīgas reģionālās administrācijas direktors

Andris Širovs un pārstāvji no Saulkrastu, Carnikavas,Engures un Mērsraga novadu pašvaldībām

15:00 Semināra ideju apkopojums un noslēgums

Seminārs tiek finansēts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu projektam “Kampaņa “Saglabāsim Latvijas Kāpas – 2017””

Informācijai:

Jānis Matulis, Tel: 26538871, [email protected]