PP biedrība “Sernikons” aicina esošos vai topošos uzņēmējus no Carnikavas un Saulkrastu novadiem vecumā līdz 30 gadiem, doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Mulgimaa reģionu Igaunijā un Salacgrīvu laikā no 28. līdz 30. augustam.

Detalizētāka informācija par programmu sekos www.sernikon.lv
Dalība apstiprinātajiem dalībniekiem būs bez maksas.

‍Interesentiem jāpiesakās, rakstot uz e- pastu [email protected]


Brauciens tiek organizēts un notiek Interreg pārrobežu sadarbības projekta Nr.48 “ESTLAT BUSINESS” ietvaros kopā ar projekta vadošo partneri Mulgimaa attīstības centru no Igaunijas, un projekta partneri Salacgrīvas novada domi.