Saulkrastu tūrisma informācijas centrs (TIC) aicina novada uzņēmējus, kuru darbība ir tieši vai netieši saistīta ar tūrismu, bez maksas izvietot savus informatīvos materiālus – bukletus, kartes, skrejlapas, kā arī izvietot vizuālo informāciju TIC informatīvajā ekrānā.

 

Ja tiek rīkoti publiski pasākumi vai sagatavoti jauni, īpaši piedāvājumi un nepieciešama plašāka publicitāte, lūgums savlaicīgi informēt tūrisma informācijas centru. Ziņa tiks ievietota mājas lapā www.visitsaulkrasti.lv latviešu, krievu, angļu un vācu valodā, informāciju sagatavotu angļu un krievu valodā – facebook.com/Saulkrasti, informāciju latviešu valodā – draugiem.lv/Saulkrastic, twitter.com/Saulkrastic, kā arī izsūtīta tūrisma nozari pārstāvošiem plašsaziņu līdzekļiem.

 

Saulkrastu tūrisma informācijas centrs, e-pasts [email protected], tālrunis 67952641, adrese Ainažu iela 13b, www.visitsaulkrasti.lv.