Saulkrastu novada dome aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par iespējamiem ielas nosaukuma maiņas variantiem Viļa Lāča ielai Saulkrastos.

Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks publicēti apkopotā veidā pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv . Aptauju iespējams aizpildīt līdz 28. februārim.

Aptaujas anketa pieejama ŠEIT

  • Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar vēsturnieka Edgara Engīzera viedokli par Viļa Lāča ielas nosaukuma maiņu Saulkrastos. Viedoklis lasāms ŠEIT
  • LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālās atmiņas pētniecības centra viedoklis lasāms ŠEIT
  • Latvijas Okupācijas muzeja viedoklis: “Vilis Lācis aktīvi piedalījās neatkarīgās Latvijas noārdīšanā un kalpoja padomju režīmam. Muzeja ekspozīcijā ir pieminēti divi zīmīgi dokumenti – viņa parakstītā deportācijas pavēle izsūtīt ģenerāli Balodi un ģimeni uz PSRS, pirms vēl Latvija bija anektēta 1940. gada jūlijā, un 25. marta deportāciju pavēle 1949. gadā. Vai tas ir pietiekams iemesls mainīt ielas nosaukumu, jāvērtē Saulkrastu novada domei, taču muzejs Viļa Lāča politisko rīcību vērtē kā noziegumus pret Latvijas valsti un tautu.”