Novembra beigās uzsākta pašvaldībai piederošo ielu un ceļu ziemas uzturēšana.

Brauktuvju uzturēšanu veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu komunālserviss”. Brauktuvju uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, ņemot vērā autoceļu uzturēšanas klases. Saulkrastu novadā visas ielas un ceļi ir iedalīti trīs klasēs (B, C un D) atbilstoši satiksmes intensitātei. B klases brauktuvēm sniegs jāattīra sešu stundu laikā, ja sniega daudzums pastāvīgos laikapstākļos sasniedzis četrus centimetrus. Līdz ar to ziemas apstākļos brauktuves kādu laiku var būt slidenas un nenotīrītas, jo no brīža, kad sāk snigt un veidojas apledojums, līdz mirklim, kad tiek notīrītas un nokaisītas brauktuves, var paiet līdz pat sešām stundām. Aicinām būt uzmanīgiem un pārliecināties par ceļa klātnes stāvokli jau no +2 C°, jo, pūšot stipram vējam, pastāv iespēja veidoties „melnajam” ledum, kas ir īpaši bīstams satiksmes dalībniekiem. Šo faktu ceļu uzturētājam ir grūti konstatēt, jo tas var būt lokāls, nelielos ceļa posmos. Aicinām izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu ātrumu!

Pašvaldībai piederošo ietvju, stāvlaukumu un pieturvietu kopšanu un ikdienas uzturēšanu nodrošina uzņēmums SIA „Clean R”, ziemas periodā veicot sniega tīrīšanu un kaisīšanu ar pretslīdes materiālu.

Ielu, laukumu apgaismes tīklu un satiksmes regulēšanas ierīču uzturēšanu un apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā veic SIA „Amanda-EA”.

Par ielu un ceļu uzturēšanas nepilnībām aicinām informēt Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļu pa tālruni 67142518. Uz šo tālruņa numuru aicinām zvanīt arī gadījumos, kad ir pamanīti bojājumi apgaismojuma tīklos. Informēt par netīrītām ietvēm vai neiztīrītām atkritumu urnām sabiedriskās vietās var, zvanot pa tālr. 29218153.

Ja ir iebildumi, konstatēti bojājumi vai defekti, aicinām zvanīt pa norādītajiem tālruņiem, kā arī izmantot e-pastu [email protected], rakstīt www.saulkrasti.lv sadaļā „Jautājumi” vai sadaļā „Ziņot” (atrodams lapas lejasdaļā).

Informējot lūdzam norādīt konkrētu vietu, lai speciālisti var operatīvi reaģēt un novērst nepilnības.