Jaunieši! Esiet aktīvi, izsakiet savas vēlmes un priekšlikumus par jautājumiem, kas tieši skar jūsu intereses. Piedalieties Saulkrastu novada Jaunatnes stratēģijas izstrādē! Atrodiet iespēju ierasties 24. maijā 16.00 Saulkrastu novada domes zālē, kur diskusijās uzklausīsim jūsu idejas par to, ko jūs vēlaties redzēt novadā. Aizpildiet arī aptaujas anketu, kas pieejama domes mājas lapā no 5.-19. maijam vai sūtiet priekšlikumus e-pastā: [email protected]

 

Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu.

Viena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni — personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem — plānošana un īstenošana. Būtiski, ka vietējie jaunieši līdzdarbojas jaunatnes stratēģijas izstrādē, iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas vīzijai, prioritātēm un uzdevumiem, kas ilgtermiņā ietekmēs jauniešu ikdienu un viņu aktivitātes pašvaldībā.

 

Atbilstoši Saulkrastu novada dome lēmumam, ir izveidota Jauniešu politikas stratēģijas 2016.-2023. gadam izstrādes darba grupa, kuru vada Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis. Izstrādes procesā piedalās arī pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” pieaugušo izglītības koordinators- projektu speciālists Ainārs Liepiņš, Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Vaira Cīrule, Bērnu un jauniešu dienas centra “Saulespuķe” vadītāja Ingūna Feldmane, Saulkrastu bibliotēkas vadītāja Vizma Stūrmane, Zvejniekciema vidusskolas Sociālā pedagoģe Sigita Kliedere, Zvejniekciema vidusskolas absolvente, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 1. kursa studente Anete Kalniņa, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 10.klases skolnieks, Zvejniekciema iedzīvotājs Dāvis Vītols, Rīgas Valsts 3.ģimāzijas 11.klases skolniece, Saulkrastu pilsētas iedzīvotāja Santa Kliedere, Saulkrastu vidusskolas 12. klases skolniece Arta Grabčika, u.c. interesenti. Plānots, ka darbā tiks iesaistīti arī Saulkrastu vidusskolas Skolēnu mērijas un Zvejniekciema vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji.