Informējam, ka šobrīd notiek vētras seku likvidēšanas darbi. Pašvaldība nodrošina kritušo un bojāto koku, kā arī zaru savākšanu novada teritorijā, tostarp privātīpašumos.

Dome aicina iedzīvotājus pieteikt nepieciešamo palīdzību 12.augusta vētrā kritušo koku, bīstamu koku vai koku zaru aizvākšanā, kā arī informēt par dzīvojamām mājām nodarītajiem bojājumiem. Lūdzam zvanīt pa tālruņiem 67951250 un 67142530 vai nosūtīt e-pastu [email protected]

Vēršam uzmanību, ka saviem spēkiem bez pašvaldības atļaujas ārpus meža drīkst cirst kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība.