Saulkrastu novada pašvaldības iestādes aicina pieteikties darbā dažādus speciālistus.

  • Saulkrastu novada dome aicina darbā ainavu arhitektu (uz noteiktu laiku);
  • Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”– speciālo pedagogu (uz noteiktu laiku), pedagoga palīgus un pirmsskolas iestādes māsu;
  • Saulkrastu vidusskola– sākumskolas skolotāju, speciālo pedagogu un skolotāju logopēdu, vispārējās vidējās izglītības skolotājus (ķīmijā, fizikā un informātikā), vispārējās pamatizglītības skolotāju (matemātikā);
  • Saulkrastu sociālais dienests– sociālo darbinieku;
  • Sociālās aprūpes māja– medicīnas māsu;
  • Saulkrastu slimnīca-pavāru;

Tuvāka informācija par vakancēm pieejamašeit .