Saulkrastu novada domes 29.jūlija sēdē tika apstiprināts pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats.

 

Publiskajā pārskatā ir iekļauta pamatinformācija par novada iedzīvotājiem, ziņas par pašvaldību, realizējamiem projektiem, par pašvaldības finanšu resursiem, to izlietojumu un būtiskākajiem notikumiem Saulkrastu pašvaldībā 2014. gadā.

 

Ar pašvaldības publisko gada pārskatu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv sadaļas Dome apakšsadaļā Gada publiskie pārskati. Pārskats nosūtīts arī uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), publicēšanai ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv .