Šī gada Saulkrastu novada domes jūlija sēdē apstiprināts pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats.

Publiskajā pārskatā ir iekļauta pamatinformācija par novada iedzīvotājiem, ziņas par pašvaldību, realizējamiem projektiem, par pašvaldības finanšu resursiem, to izlietojumu un būtiskākajiem notikumiem Saulkrastu pašvaldībā pagājušajā gadā.

Pašvaldības publiskais gada pārskats pieejams www.saulkrasti.lv, sadaļas „Pašvaldība” apakšsadaļā „Dokumenti” , kā arī ar to var iepazīties ŠEIT.

Pārskats nosūtīts uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) publicēšanai ministrijas mājaslapā www.varam.gov.lv.