1. februāra Saulkrastu novada domes sēdē 10 deputātiem, balsojot “par”, četriem – atturoties, apstiprināts pašvaldības 2019. gada budžets. Pieņemtais budžets paredzēts pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanai un uzsākto projektu īstenošanai.

Šogad plānotie pamatbudžeta ieņēmumi ir 9653 347 eiro, tajā skaitā naudas līdzekļu atlikums 1006980 eiro. No kopējiem ieņēmumiem 6977966 eiro prognozēti nodokļu ieņēmumi, 1235153 eiro valsts un pašvaldību transferti un 253369 eiro budžeta iestāžu ieņēmumi.

Saulkrastu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 9653347 eiro. Lielāko daļu no tiem veido izdevumi izglītībai – 2608097 eiro, kas ir 27 % no kopējiem izdevumiem. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 1293 916 eiro, sociālai aizsardzībai – 927810 eiro, kultūrai un sportam – 911319 eiro, sabiedriskai kārtībai un drošībai – 402172 eiro. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā Saulkrasti šogad maksās 680747 eiro, kas ir 7 % no plānotajiem izdevumiem.