Projekta LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta) ietvaros biedrība “Baltijas krasti” veic aptauju, lai uzzinātu, kādas ir dabas parka “Piejūra” apmeklētāju un tuvāko teritoriju iedzīvotāju intereses dabas parkā „Piejūra” un kā parka apmeklētāji vērtē dabas parka nozīmīgumu un vērtības.

Biedrība aicina aizpildīt aptauju, kuras aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10 minūtes, tomēr ikviena sniegtais ieguldījums būs neatsverams!

Pirms aptaujas sākšanas, jāizvēlas valodu! Aptauja pieejama latviešu, angļu un krievu valodā.

Lai aizpildītu aptauju KLIKŠĶINĀT ŠEIT.

Aptaujā iegūtie dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā, tādējādi, garantējot anonimitāti.

Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti atbilstoši vispārīgai datu aizsardzības regulai 2016/679.

Jau iepriekš paldies par atsaucību un atvēlēto laiku!

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.