Lai nodrošinātu publisko pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības, atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam, Saulkrastu novada domes ēkas 1. stāvā, 2015 gada noslēgumā, 30.decembrī tika atklāts valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

 

Saulkrastu novada domes telpās papildus pašvaldības pakalpojumiem turpmāk būs pieejami arī Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta un Lauku atbalsta dienesta nodrošinātie pamatpakalpojumi.

 

Centra izveidei pašvaldība ir saņēmusi līdzfinansējumu no valsts budžeta 10 000 eiro apmērā, kā arī ik mēnesi saņems valsts budžeta dotāciju darbības nodrošināšanai – 500 eiro darbinieka atalgojumam un 300 eiro centra uzturēšanai.

 

Vairāk informācijas par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra sniegtajiem pakalpojumiem iespējams uzzināt pa tālr.67142530, e-pastu [email protected], kā arī interneta vietnē

https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri

 

 

 

Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrastu novads. Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās un ceturtdienās 08.30-18.00, otrdienās un trešdienās 08.30-17.00, piektdienās 08.00-14.00. Pusdienas pārtraukums no 12.00 – 13.00, izņemot piektdienas, kad centrs strādās bez pusdienas pārtraukuma.