Vakar, 2. novembrī Saulkrastu novada bāriņtiesā darbu uzsāka bāriņtiesas locekle Iveta Sviklāne, kuru Saulkrastu novada domes 25. oktobra sēdē deputāti saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas sēdes atzinumu ievēlēja uz 5 gadiem.
 
 
 

I. Sviklāne uzkrājusi darba pieredzi, iepriekš vairākus gadus strādājot Rīgas bāriņtiesā.
Ivetas Sviklānes prioritārie darba uzdevumi ir:
  • bērna vai aizgādībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesību aizstāvēšana,
  • palīdzības sniegšana bērnam vai aizgādībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
  • dalība lietas izskatīšanā tiesās un atzinumu sniegšana, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu.
Vēlam veiksmi un izdošanos jaunajā amatā!