Jaunā sasaukuma Saulkrastu novada domes deputāti strādās  četrās komitejās – Tautsaimniecības, attīstības un vides jautājumu, Sociālo jautājumu, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jautājumu un Finanšu jautājumu komitejā.

Ar komitejās jaunievēlētajiem deputātiem iespējams iepazīties ŠEIT.

Komitejas notiek katra mēneša trešdienās, divas nedēļas pirms ikmēneša domes sēdes. Savukārt domes sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. Komitejas un domes sēdes ir atklātas, kurās var piedalīties ikviens interesents.

Nākamās komitejas sanāks 12.jūlijā, savukārt ikmēneša domes sēde plānota 26.jūlijā.

Pašvaldības darbību reglamentē likums “Par pašvaldībām”, kā arī Saulkrastu novada pašvaldības nolikums.