Saulkrastu novada domes darba laiks Lieldienās:

Ceturtdien, 29. martā, saīsinātā darba diena, darba laiks no 8:30-16:00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00-12:30.

Pirmdien,2. aprīlī – brīvdiena.