Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi.

Sēde sasaukta 2017.gada 13.septembrī plkst. 15:45. Sēde notiks 202.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit