Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 2019.gada 30.janvārī plkst.17:35 sasauc domes ārkārtas sēdi.

Ārkārtas sēdes darba kārtība:

1.Par domes priekšsēdētāja padomnieka amatalgas noteikšanu.