Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 15.augustā plkst.16.30 sausauc domes ārkārtas sēdi. 

Ar sēdes darba kārtību var iepzīties ŠEIT.