Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi.

Sēde sasaukta 2017.gada 18.jūlijā plkst. 9:00

Sēde notiks 202.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

 

Ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu un aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
  2. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” realizācijai