Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” februāra numurs.

Jaunākajā izdevumā lasiet:

  • Uzņēmēji godina labākos
  • ZAAO ievieš dalīti vāktu atkritumu pakalpojumu privātmāju iedzīvotājiem
  • Sociālās aprūpes mājā veikti remontdarbi
  • Domes priekšsēdētāja Normunda Līča viedokļa raksts
  • Tiek meklēti risinājumi Ostas ielas noslodzes mazināšanai
  • SIA “Saulkrastu komunālserviss” informācija
  • Numura intervija ar Tautas daiļamata meistaru Ziedoni Skrīveli
  • Izglītības iestāžu aktualitātes, kultūras un sporta notikumi

Elektroniski izdevums pieejams ŠEIT.