Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" maija numurs.

 

Jaunākajā numurā :

1. Lielās Talkas veikums.

2. Gaidām priekšlikumus Saulkrastu lielās balvas piešķiršanai.

3. Zilais karogs Saulkrastu peldvietā „Centrs”.

4. Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu.

5. Iespēja saņemt pārtikas paku komplektus.

6. Izglītības iestāžu jaunumi.

7. Intervija ar Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju un Bāriņtiesas priekšsēdētāju Baibu Melderi.

8. Novada domes lēmumi.

9. Sporta aktualitātes.

10. Kultūras notikumi.

11. Cita aktuāla informācija.

 

 

Informatīvais izdevums apskatāms

 

https://saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2015/SDZ_maijs_makets_2015.pdf