Informējam, ka gājēju ietvei Bērzu alejā iepretī ēkai Nr.4 izskalojuma rezultātā ir radies iesēdums. Plānots, ka bojājums tiks novērsts decembra pirmajā nedēļā.

Tāpat tiks novērsts izskalojums, kas radies virs caurtekas gājēju celiņā Bērzu alejā pie bērnu laukuma.

Lai arī defektu vietas ir marķētas, pārvietojoties pa ietvēm, aicinām būt uzmanīgiem !