Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 20 gadu jubileju, 14.oktobrī, Rīgā, kultūras pilī „Ziemeļblāzma" notika svinīgais sarīkojums, kurā sumināja bāriņtiesu darbiniekus, kas ar godprātīgu un nesavtīgu darbu nodrošina bāriņtiesu darbību ikdienā, kā arī godināja tos, kuri piedalījušies bāriņtiesu sistēmas izveidošanā un turpina to darīt arī šobrīd.

 

Ar Ministru prezidenta Pateicības rakstu par vairāk nekā 20 gadus profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu bāriņtiesas darbības attīstībā un ģimenes vērtību stiprināšanā apbalvoja arī Saulkrastu novada bāriņtiesas vadītāju, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Valdes priekšsēdētāju Baibu Melderi.

 

Savukārt Saulkrastu novada bāriņtiesas lietvede Ineta Zāte par ilggadīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu saņēma Labklājības ministrijas valsts sekretāra Atzinības rakstu.

 

Svinīgajā pasākumā piedalījās un svētku dalībniekus uzrunāja labklājības ministrs Jānis Reirs, Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, tiesībsargs Juris Jansons, Ministra prezidenta padomniece Lelde Līce – Līcīte, kā arī Tieslietu ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības un citu valsts, pašvaldību institūciju un biedrību pārstāvji, uzsverot bāriņtiesu darba nozīmīgumu, nodrošinot bērnu un citu rīcības nespējīgo personu personisko un mantisko interešu aizsardzību, tostarp paužot visdziļāko pateicību un cieņu par padarīto, bieži vien emocionāli grūto, bet visai sabiedrībai nepieciešamo darbu.

 

Savu īpašo apsveikumu visiem bāriņtiesu darbiniekiem un svētku viesiem sūtīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, pateicoties par paveikto, vēlot izturību un spēku, tostarp aicinot arī turpmāk stiprināt bāriņtiesu kapacitāti.

 

Video uzrunā visus sumināja svētku norises vietas – Rīgas pašvaldības vadītājs – Nils Ušakovs.

 

Godinot labākos tika pasniegti Ministru kabineta pateicības un Labklājības ministrijas atzinības raksti, kā arī Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas balva.