Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisija informē par aktualitātēm Iepirkumu komisijas darbā.

2017.gada 9. augustā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/503185 ir izsludināts iepirkums ar ID Nr. SND 2017/16 “Moduļa tipa piebūves projektēšana un būvniecība Saulkrastu vidusskolas Smilšu ielā 3, Saulkrastos, ēdamzāles paplašināšanai ”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 21.augusts, plkst. 11.00.

2017.gada 9. augustā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/503244 ir izsludināts iepirkums ar ID Nr. SND 2017/17 „Meliorācijas sistēmas tīrīšanas un atjaunošanas darbi, Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 21.augusts, plkst. 11.00.