Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisija informē -Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/543179  ar SND 2018/23/ERAF  ir izsludināts iepirkums „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saulkrastu sociālā dienesta un dienas aprūpes centra ēkai Stirnu ielā 23a”.