Līdz š.g. 10.jūlijam ūdensvada tīklu izbūves dēļ tiks ierobžota satiksme Lašu, Kadiķu un Kaiju ielā. Būvdarbi notiek “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” projekta ietvaros. Darbus veic PA “Wesemann-Edrija-Būvmeistars”.