SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) atgādina par iespēju pieslēgties jaunizbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Iedzīvotāji, kuri nolēmuši veikt pieslēgumus, aicināti vērsties ar iesniegumiem SKS. Tuvāka informācija pa tālruni 67951361.

 

Jau iepriekš tika sniegta informācija, ka 2013.gada nogalē ekspluatācijā nodoti ūdensvada un kanalizācijas tīkli.

 

 

Ūdens vadu tīkli ir izbūvēti sekojošajās ielās – Bērzu ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Selgas ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Vidus ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Pabažu ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Viršu ielā; Murjāņu ielā; Avotu ielā; Noliktavas ielā no Raiņa ielas līdz Smilšu ielai; Smilšu ielā no Skolas ielas līdz Noliktavas ielai.

 

Savukārt pašteces kanalizācija izbūvēta Rīgas ielas labā pusē no Pļavas ielas līdz Sīkai ielai; Pļavas ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Saules ielā no Pļavas ielas līdz Vidus ielai; Bērzu ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Meža ielā no Saules ielas līdz Skuju ielai; Vidus ielā no Rīgas ielas līdz Saules ielai; Tīklu ielā; Pabažu ielā; Viršu ielā; Jūras ielā; Raiņa ielā no Smilšu ielas līdz atpūtas kompleksam „Saulrieti”; Noliktavas ielā.

 

Veicot pieslēgumu vienotajam tīklam, patērētājiem tiek sniegts pakalpojums, kas ilgtermiņā nodrošina mazākus izdevumus, tostarp ievērojami tiek mazināts vides piesārņojums.

 

Izbūves darbi norisinājās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros.