Saulkrastu sociālais dienests aicina daudzbērnu ģimenes saņemt ēdināšanas izdevumu apmaksu 100% apmērā bērniem, kuri apmeklē Saulkrastu PII „Rūķītis” un brīvpusdienas bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vidusskolās 6.-12.klasē.

Lai daudzbērnu ģimene saņemtu ēdināšanas izdevumu apmaksu PII „Rūķītis” un/vai brīvpusdienas skolā, likumiskajam pārstāvim sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

Apmeklētāju pieņemšana :

Raiņa iela 8, Saulkrasti, 108.kabinets

Pirmdienās 11:00-12:00/ 13:00-18:00

Ceturtdienās 9:00-12:00/ 13:00-18:00

Sīkāka informācija pa tālruni 67142511.