Tuvojoties 18.novembrim, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai, Saulkrastu sociālais dienests atgādina, ka tām politiski represētām personām, kuras ir mainījušas  banku vai bankas kontu, jāinformē par to Sociālais dienests.

 

 

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 18.novembrī politiski represētām personām tiek izmaksāta vienreizēja materiālā palīdzība 45,00 euro apmērā.

Politiski represētās personas, kuru dzīvesvieta pēdējā gada laikā ir deklarēta Saulkrastu novadā, lūdzam pieteikties Saulkrastu sociālajā dienestā, uzrādot politiski represētas personas apliecību.

Telefons informācijai 67142511