Izdota brošūra "EKOSISTĒMU PAKALPOJUMU pieeja tālredzīgai pārvaldībai". Brošūrā atrodama informācija par to, kas ir ekosistēma un tās pakalpojumi. Brošūrā vienkāršiem vārdiem skaidrots, kāpēc mūsdienās runājam par ekosistēmu pakalpojumu tēmu un nosakām tiem vērtību. Tāpat sniegts ieskats ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas procesā, piemēram, ekonomiskās vērtības noteikšanā un metodēs.

 

 

Brošūras elektroniskā versija pieejama  projekta interneta vietnē http://ekosistemas.daba.gov.lv  – sadaļā “Publikācijas”.

 

Ja ir interese saņemt brošūras drukas versiju, rakstiet uz e-pastu – [email protected]

 

Brošūrā atrodami daudzi piemēri un shēmas, kas ļauj labāk izprast cilvēka un ekosistēmas saistību, kā arī būtisko sasaisti starp ekosistēmu pakalpojumiem un cilvēku labklājību. Materiālā arīdzan sniegts ieskats par to, kā ekosistēmu pakalpojumu pieeja var palīdzēt, paredzot dažādu teritorijas attīstības scenāriju ieguvumus un zaudējumus, aprēķinot dabas saglabāšanā ieguldītos līdzekļus un novērtējot dažādu investīciju ekonomisko efektivitāti ekosistēmās.

 

Brošūra domāta kā neliela rokasgrāmata gan teritoriju attīstības plānotājiem, valsts organizāciju darbiniekiem, gan augstskolu studentiem, mācībspēkiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem interesentiem, kas vēlas izprast ekosistēmu pakalpojumu tēmu un tās praktisko pielietojumu. Šis materiāls ir būtisks papildinājums Latvijā šobrīd pieejamajai salīdzinoši nelielajai informācijas bāzei par ekosistēmu pakalpojumiem latviešu valodā.

 

Brošūru izdevusi Dabas aizsardzības pārvalde Eiropas Savienības projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros.

 

 

Brosura atverums