Valsts izglītības attīstības aģentūra ir uzsākusi projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu, kura mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta mērķa grupas ir nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, taču prioritārs atbalsts būs sociālā riska grupā nodarbinātajiem – vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupas profesijās, un nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” projekta „Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā piedāvātās mācības pieaugušajiem ir viena no iniciatīvām, kas risina Latvijas darba tirgū un tautsaimniecībā pastāvošos izaicinājumus – darbaspēka novecošanos un darba roku trūkumu ekonomikai svarīgās nozarēs, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam. Šī iemesla dēļ pirmās mācības būs pieejamas četrās prioritārajās nozarēs:

  • elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē;
  • būvniecības nozarē;
  • kokrūpniecības nozarē;
  • metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarē.

Pieteikšanās kursiem šajās nozarēs būs iespējama no š. g. oktobra, bet kursus plānots uzsākt 2018. gada janvārī. Vairāk par kursiem vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Saulkrastu pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai vietējie iedzīvotāji iegūtu pēc iespējas plašāku informāciju par projektā pieejamiem pasākumiem un nodrošinātu arī pieaugušo izglītības koordinatoru, kas pieteikšanās procesu uz profesionālās pilnveides kursiem padarīs pieejamāku. Vairāk informācijas par projektu var iegūt pie Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces, tālrunis 67142515 vai 28372658, e-pasts: [email protected], bet izvēlēties piemērotākās apmācības un aizpildīt pieteikumu būs iespējams pie pieaugušo izglītības koordinatora Aināra Liepiņa, tālrunis 25724801, e-pasts: [email protected].