Septembra sākums lielai daļai sabiedrības ir kā jauna dzīves posma sākums. Tas ir brīdis, kad atvaļinājumā atgūti spēki, uzņemta saules enerģija, prātā virmo jaunas ieceres un izvirzīti nozīmīgi mērķi. Iespējams, šis iesākums ir pat nozīmīgāks par kalendārā gada sākumu.

Es novēlu jums visiem panākumus, spēku un veselību, iesākot šo jauno dzīves posmu, bet īpaši un no sirds sveicu skolotājus, studentus, skolēnus un viņu ģimenes jaunā mācību gada sākumā!

Sevišķi nozīmīgs šis laiks ir pirmklasniekiem– es novēlu jums jau no pirmajām dienām iejusties skolas dzīvē un atrast sev piemērotākās nodarbības arī ārpus tās! Lai skola, tajā iegūtās zināšanas un draugi kļūst par stabiliem balstiem turpmākajai dzīvei! Es aicinu skolēnu ģimenes sadarboties ar mūsu novada izglītības iestāžu personālu, lai kopā atrastu un izceltu mūsu bērnos apslēptos dimantus.

Lai pienācīgi sagatavotu trīs skolas un vienu pirmsskolas izglītības iestādi mācībām, ļoti nozīmīgu darbu ir veikusi Saulkrastu pašvaldība. Lai gan domei nav iespējas izmantot aizņēmuma līdzekļus lielo projektu īstenošanai, mēs esam spējuši pārstrukturēt pašvaldības resursus, lai šajā gadā veiktu pašus neatliekamākos darbus. Ar ļoti pārdomātu un sabalansēti veidotu budžetu mēs esam spējuši risināt jautājumus, kas iepriekš tika atlikti gadiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” no 1.septembra līdz 770eiro ir palielinātas pedagogu algu likmes, bet mazos apmeklētājus priecēs jaunie rotaļu laukumi, kas tiks izbūvēti līdz oktobra beigām. Jā, būtu gribējies arī šos laukumus atklāt jau 1.septembrī, tomēr dažādu dokumentācijas saskaņošanas darbu dēļ ar iesaistītajām pusēm šo ieceri diemžēl nācās atlikt. Turpmāk procesus plānosim ļoti rūpīgi, lai septembra un oktobra būvdarbi netraucētu bērnu ikdienai.

Vēl šajā rudenī plānota intensīvi izmantotās A.Kalniņa ielas posma asfaltēšana no bērnudārza līdz Vidrižu ielai un ātrumu ierobežojošo vaļņu uzstādīšana. Atsaucoties ilggadējiem bērnu vecāku lūgumiem, nākamgad plānojam paplašināt bērnudārza stāvlaukumu. Lai mazinātu apmeklētāju radīto slodzi un organizētu to plūsmu, šobrīd tiek ierīkotas jaunas koka laipas no Baltās kāpas līdz Bērzu ielai. Man ir prieks par jauno Kultūras centra un Sporta centra vadītāju lielo aktivitāti– vasarā pasākumi bija daudz, to piedāvājums interesants, un, galvenais, tie bija ļoti apmeklēti. Rudenī uzklausīsim visus ieteikumus, un sāksim jau laikus veidot plānus nākamajam gadam.

Šobrīd liels izaicinājums ir nodrošināt mūzikas un mākslas skolu ar nepieciešamajām telpām un apstākļiem, ko mēs arī izdarīsim– uzdevumus risinām mērķtiecīgi, soli pa solim.

Gatavojoties apkures sezonai, tiek atjaunota centra katlumāja, kā arī remontētas Zvejniekciema ūdens attīrīšanas iekārtas. Nozīmīga ir arī daudzdzīvokļu māju īpašnieku pašiniciatīva siltināt savas mājas. Es uzskatu šo lēmumu par ļoti gudru, un domē mēs lemsim, kā vēl vairāk atbalstīt daudzdzīvokļu māju īpašniekus, kuri iegulda līdzekļus savu īpašumu labiekārtošanā. Mēs redzam, ka šī iedzīvotāju iniciatīva ir padarījusi Saulkrastus daudz skaistākus un sakoptākus.

Pozitīvi jaunumi arī ostā– septembra beigās tiks uzsākta krasta stiprinājumu, laivu nolaišanas slipa, apgaismojuma un ietves izbūve Zvejniekciemā gar Aģes upes labo krastu no Jūras prospekta tiltiņa ostas virzienā, lai Zvejniekciemu veidotu par novada attīstības centru, pilnveidotu ostu arī par tūrisma magnētobjektu un beidzot padarītu to pieejamu mūsu iedzīvotājiem.

Īpaša atbalsta programma ir sagatavota senioriem. Vingrošanas nodarbības tiks atbalstītas arī pēc līdzšinējā atbalsta projekta termiņa beigām, no 16. līdz 20.septembrim tiek rīkota Senioru Veselības nedēļa, bet oktobrī plānojam uzsākt atbalsta programmu braucieniem sabiedriskajā transportā novada teritorijā senioriem, vecākiem par 70gadiem. Paldies deputātei Sandrai Ozolai-Ozoliņai par šīs iniciatīvas aktīvu virzīšanu un aizstāvēšanu. Deputāti arī pieņēma lēmumu izveidot Sociālā dienesta pieņemšanas punktu kultūras namā „Zvejniekciems”.

Īpaši liels gandarījums ir par mūsu kultūras kolektīviem, kuriem vasara bijusi notikumiem bagāta. Bērnu tautas deju kolektīvs „Saulīte” un senioru deju kolektīvs „Saulgrieži” piedalījās Eiropas tautu deju festivālā Frankenbergā. Koris „Anima” pavasarī priecēja ar pārsteidzošu koncertu CATA angārā, bet šobrīd filmē aizraujošu videoklipu. Noteikti aicinu jaunus dalībniekus atrast sev piemērotāko kolektīvu un iesaistīties tajā jau no šī rudens. Es esmu uzdevis nekavējoties pabeigt ieilgušo defektu novēršanu pagājušajā rudenī veiktajos būvdarbos Zvejniekciema Kultūras nama 1.stāvā, lai septembrī tas varētu atsākt savu darbību.

Lai aktivizētu uzņēmējdarbību un piesaistītu novadam investīcijas, sadarbībā ar Saulkrastu uzņēmēju biedrību 28.septembrī rīkosim „Pārdošanā esošo Saulkrastu nekustamo īpašumu Atvērto durvju dienu”, kurā pašvaldība piedāvās astoņus jaunus investīciju objektus. Paredzēts organizēt arhitektu plenēru, lai detalizēti izplānotu jauno „Saulkrastu Meža parku”, bet nākamā gada budžetā meklēsim iespējas uzņēmēju granta programmas atbalstam.

Šis ir pārmaiņu laiks, ir daudz nezināmā. Tomēr dažādiem attaisnojumiem un šaubām nav laika. Aicinu visus būt aktīviem, ieinteresētiem, saprotošiem un atbalstošiem, lai kopīgi veidotu mūsu novadu par vislabāko dzīvošanai Latvijā! Saulkrastiem būt!

Normunds Līcis,

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs