Šogad gandrīz 100 izglītības iestādes pieteikušas dalību SIA ZAAO (ZAAO) gadskārtējā konkursā pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām "Dabai labu darīt", kurā tiek vāktas PET pudeles un makulatūra. Pirmajā semestrī savākts ievērojams apjoms otrreizējai pārstrādei derīgo materiālu – vairāk nekā 110 tonnas makulatūras un vairāk nekā 95 m3 PET pudeļu. Salīdzinājumā ar iepriekšējā mācību gada pirmo semestri, savāktais apjoms ir par 20% lielāks.

Šobrīd aktīvākas ZAAO darbības reģiona izglītības iestādes otrreizējai pārstrādei derīgā materiāla vākšanā ir – Valmieras Viestura vidusskola, Zvejniekciema vidusskola no Saulkrastu novada un Apes novada skolas – Gaujienas internātpamatskola, Vidagas Sikšņu pamatskola un Gaujienas mūzikas un mākslas skola. Savukārt aktīvākās pirmsskolas izglītības iestādes – Salacgrīvas novada Salacgrīvas PII “Vilnītis”, Priekuļu novada Veselavas PII un Valkas PII “Pasaciņa”.

 

Konkurss “Dabai labu darīt” turpināsies līdz 2016.gada 29.aprīlim. ZAAO aicina izglītības iestādes savlaicīgi, līdz 31.martam, pieteikt makulatūras un PET pudeļu izvešanu, lai maija sākumā pulcētos svinīgā pasākumā un godinātu čaklākos konkursa dalībniekus. Konkurss notiek sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais punkts”.

 

Kaspars Zakulis, AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors saka paldies ikvienam, kas iesaistās akcijā “Dabai labu darīt”, un apliecina, ka šī ir lieliska iespēja bērniem un jauniešiem praksē apgūt videi draudzīgas dzīvošanas pamatus, tostarp apzinoties, ka arī katra individuāla rīcība sniedz redzamus rezultātus. Iesaistīšanās akcijā vēlreiz liek aizdomāties, ka nevajadzīga grāmata vai izlietota plastmasas pudele nav jāizmet atkritumos, bet to visu ir iespējams nodot otrreizējai pārstrādei jaunu lietu radīšanai, kas savukārt ļauj saudzēt dabas dotos resursus.

 

ZAAO apstiprina, ka savāktās PET pudeles un makulatūru reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā „Daibe” sagatavos nodošanai pārstrādei, lai tālāk pārstrādes uzņēmumi izgatavotu jaunas preces.

 

Konkursa dalībnieki par katru savākto tonnu makulatūras vai katriem 10 kubikmetriem PET pudeļu saņems dāvanu karti 10 eiro vērtībā mācību ekskursijai vai kancelejas preču iegādei. Tiks piešķirtas arī pārsteiguma balvas visaktīvākajai pirmskolas un skolu grupas izglītības iestādei un to aktīvākajiem dalībniekiem. Kopējais paredzētais balvu fonds ir 5700 eiro.