11. novembrī Saulkrastos, godinot Latvijas brīvības cīnītājus, Saulkrastu kultūras centrs aicināja iedegt svecīti piemiņas vietā Saulkrastu kapos, kur no svecītēm tika izveidots gaismas ceļš.

Godinot Latvijas brīvības cīnītājus, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis nolika ziedus piemiņas vietā Saulkrastu kapos.

Zvejniekciema vidusskolā Lāčplēša dienas atcere “Par Latviju”

Saulkrastu vidusskolas sākumskolēni 11. novembrī aizdedza svecītes brīvības cīnītāju piemiņas vietā Saulkrastu kapos.

Lāčplēša dienas vakarā Saulkrastu vidusskolas jaunsargi kopā ar instruktoru Gunāru Strazdiņu

turpina skolas un pilsētas tradīcijas- godināt Latviju, tās karogu un varoņus, stāvot goda sardzē piemiņas vietā Saulkrastu kapsētā.

Paldies visiem, kuri līdzdarbojās svētku noskaņas radīšanā Saulkrastu novadā un piedalījās Lāčplēša dienai veltītajos pasākumos!