Jaunā gada sagaidīšana nedaudz līdzinās brīnumam, kad ikviens kaut mazliet ļaujas sapņiem un tic to piepildījumam. Ļausimies sapņiem, izvirzīsim mērķus un īstenosim tos dzīvē!

Saulkrastu novada dome vēl laimīgu un panākumiem bagātu jauno 2019. gadu ! Lai piepildās un izdodas iecerētais !