Saulkrastu sociālais dienests aicina pieteikties cilvēku aprūpēt bērnu ar īpašām vajadzībām 10 stundas nedēļā. Nepieciešama iepriekšēja pieredze saskarsmē ar bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Pieteikšanās un plašāka informācija Saulkrastu Sociālajā dienestā pa tālruni 67142511 vai personīgi Sociālajā dienestā (109. kabinetā), Raiņa ielā 8, Saulkrastos.