Saulkrastu novada dome 2017. gadā pieņēma saistošos noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka, ka 2019.gadā par vienu mājokli tiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums– 70%. Tiesības saņemt šo atvieglojumu ir nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Saulkrastu novadā savā nekustamajā īpašumā– mājā vai dzīvoklīun kam nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu par iepriekšējiem nodokļa taksācijas periodiem.

Lai saņemtu NĪN atlaidi ar 2020.gada 1.janvāri, nodokļa maksātājam līdz 2019.gada 31.decembrim nepieciešams vērsties domē ar iesniegumu. Elektroniski iesniegums pieejams: www.saulkrasti.lvsadaļā Pakalpojumi → Nekustamā īpašuma nodoklis → Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Iesniegumu, parakstītu un ieskenētu, lūdzam nosūtīt uz e-pastu [email protected].

Lai iesnieguma veidlapu saņemtu un aizpildītu klātienē, nepieciešams vērsties Klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 8, darba laikā– pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.30–18.00, otrdienās un trešdienās no plkst.8.30–17.00, piektdienās no plkst.8.00–14.00. Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00–12.30, izņemot piektdienas.

Ievērībai! Iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu nepieciešams iesniegt katru gadu.

Tālrunis uzziņām: 67142517.

Aicinām nekavēties un pieteikties NĪN atlaidei jau tagad!