Ņemot vērā gan situāciju Saulkrastu novadā, gan kopējo epidemioloģisko situāciju valstī, aicinām, konsultējoties ar ģimenes ārstu un domājot par mūsu kopīgo drošību, izvērtēt, vai pirmdien, 2.novembrī, nav nepieciešams veikt COVID 19 testu Saulkrastos.

Vairāk informācijas par COCID 19 testēšanas iespējām Saulkrastos skatīt ŠEIT

Ja skolēni (līdz 6.kl.) 2. un 3. novembrī neapmeklē skolu, jo tiek veikts COVID 19 tests un sagaidīti tā rezultāti, lūdzam vecākus par to informēt klases audzinātāju skolvadības sistēmā e-klase, lai varētu attaisnot mācību stundu kavējumu.

Nekādā gadījumā nevajag sūtīt bērnu uz skolu, ja ģimene varētu būt kontaktējusies ar kādu COVID 19 pozitīvu gadījumu!

Zvejniekciema vidusskolas darbiniekiem 29.oktobrī tika veikts COVID 19 tests, jo skolā tika konstatēts viens pozitīvs COVID 19 gadījums. Saņemtie testa rezultāti liecina, ka nevienam citam no darbiniekiem nav konstatēta saslimšana ar COVID 19 vīrusu. Mēs uzskatām, ka rīkojamies atbildīgi un pieņemam efektīvus lēmumus, kā rezultātā vīrusa izplatību skolā ir iespējams apturēt.

Centīsimies COVID 19 vīrusu apturēt kopīgiem spēkiem! Sargāsim sevi un citus! Veselību visiem!

Zvejniekciema vidusskolas kolektīva paldies visiem par sadarbību!