Saulkrastu novada dome šī gada 8.janvārī noslēdza līgumu “Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšana” ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo SIA “Baltex Group”.

Pārbūves būvprojektā paredzēts izstrādāt būvprojekta ģenerālplānu, arhitektoniskos un ainavu arhitektūras risinājumus, kā arī nozīmīgus inženierrisinājumus: ceļu daļu, būvkonstrukcijas, elektroapgādes ārējos tīklus, ūdensvada un kanalizācijas tīklus, lietus ūdens kanalizācijas tīklus, elektronisko sakaru sistēmas tīklus un vadības un automatizācijas sistēmas.

Lai Neibādes parka teritorijā un Saulkrastu estrādē nodrošinātu vispusīgu kultūras pasākumu norisi, projektā jāparedz teritoriju, atbilstoši pasākumu norises vajadzībām, attiecīgi organizējot gājēju un transporta kustību, paredzot apmeklētāju, mākslinieku, tehniskās apkalpošanas, tualešu un tirdzniecības zonas, jumta konstrukciju virs skatuves un skatītāju zonas, kas nav tieši savienota ar esošās estrādes ēkas konstrukcijām, bet konceptuāli veido vienotu būves tēlu, teritorijas nožogojumu, lai nodrošinātu teritorijas slēgšanu nakts laikā un biļešu kontroli pasākumā laikā, skatītāju solu zonu 2000 – 2500 sēdvietām un skatuves laukumu atbilstoši pasākumu norises specifikai un akustikas prasībām, vienlaikus saglabājot iespēju uz skatuves rīkot tautas deju lielkoncertus, pārvietojamās skatuves konstrukcijas koncertiem, gājēju celiņus, solus, atkritumu urnas, apstādījumus, parka un tajā esošo būvju apgaismojumu, zonu ar elektrības pieslēgumiem izbraukuma tirdzniecībai pasākumu laikā.

Līguma kopējā summa ir 149798.00 eiro. Plānots, ka būvprojekta izstrāde tiks pabeigta līdz šī gada augustam.

Projektēšanas darbi tiek īstenoti projekta “Saviļņojošā Vidzeme” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.