Saulkrastu novada dome 16. janvārī noslēdza līgumu ar SIA „Būvdizains”   par   dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību ēkas atjaunošanai projektā „Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšana”.

Dokumentus izstrādās ēkas fasādes atjaunošanai, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūvei, 2.stāva sanitārā mezgla izveidei, ēkas jumta novadītā lietusūdens aizvadīšanai.

Noslēgtā līguma summair19900,00 eiro (bez PVN).

Plānots, ka pēc dokumentācijas izstrādes būvdarbi tiks uzsākti šī gada vasarā. Ēkā atrodas Saulkrastu bibliotēka, Saulkrastu Jauniešu Māja, SIA “Saulkrastu komunālserviss” katlumāja un kafejnīca “Bemberi”.