Augusta beigās noslēdzās plānotie ceļu remontdarbi, kuru laikā tika veikta kritiskā stāvoklī esošo ielu un ceļu atjaunošana – greiderēšana, tostarp iesēdumu, bedru un citu defektu novēršana, kā arī ceļu apaugumu noņemšana un novadgrāvju tīrīšana.

Vairākos ceļu posmos tika pielietota dubultās virsmas apstrādes tehnoloģija, noklājot grants ceļu ar šķembu un bitumena emulsijas maisījumu. Ar šādu tehnoloģiju apstrādāts ceļš sausajā laikā novērš putēšanu un uzlabo braukšanas apstākļus.

Ceļu remontdarbus par 71256,03 eiro (bez PVN) veica iepirkumā uzvarējušais uzņēmums SIA „Limbažu ceļi”.

Kopumā pašvaldībai pieder ceļi 200 kilometru garumā. Ceļu un ielu uzturēšanā, apsaimniekošanā un neatliekamos remontos pašvaldība iegulda valsts sniegto mērķdotāciju, kā arī savus līdzekļus. Šogad valsts dotācija ir 134 376 eiro, savukārt pašvaldības ieguldījums – 294546 eiro.