„Saulkrastu uzņēmēju biedrība” rīko iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot sabiedrības viedokli par uzņēmējdarbības pakalpojumu kvalitāti, pieejamību novadā un nepieciešamajiem turpmākajiem uzlabojumiem.

Šāda aptauja pirmoreiz notika 2018.gadā un turpmāk notiks katru gadu. Aptaujas rezultāti tiek izmantoti biedrības darbības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un statistikas veidošanā. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, ievērojot personas datu konfidencialitāti– aptaujas ir anonīmas. Tās ir iespējams aizpildīt arī internetāfacebook.com/saulkrastuuznemeji

Aptaujas lapas tiks piegādātas katra saulkrastieša pastkastē, bet papildu eksemplāri būs pieejami anketu pieņemšanas punktos: veikalos „Mego”, „Elvi” un „top!”, kafejnīcās „Cietais rieksts”, „Bemberi” un „SaltWater”, Tūrisma informācijas centrā, Saulkrastu novada domē, kultūras namā „Zvejniekciems”, Saulkrastu sporta centrā un Saulkrastu slimnīcā. Aizpildītas anketas lūdzam nodot iepriekšminētajos pieņemšanas punktos. Anketu iesniegšanas termiņš– 2019.gada 16.jūnijs.