2015.gada 22.aprīlī 8:30 sasaukta domes ārkārtas sēde.

Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit