2016.gada 30.novembrī plkst. 15:00 notiks domes ikmēneša sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties šeit