2017.gada 26.jūlijā plkst.15:00 notiks domes ikmēneša sēde.

Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit.

Sēde sasaukta Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 202.kabinetā.