Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu.

Objekta izsole notiks 2019.gada 13.septembrī plkst. 10.00, Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Tuvāka informācija pieejama ŠEIT.