Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas izmantošanas kārtību” pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgta mutiska izsole zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā ar zvejas rīku zivju tīkls notiks 2017.gada 20.janvārī plkst. 10.00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 200. telpā, 2.stāva zālē.

Ar pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu var iepazīties Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102.telpā, kā arī elektroniski šeit.