Saulkrastu novada dome 2016.gada 30.novembra sēdē pieņēma lēmumu “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.15/2016§15). Publiskās apspriešanas termiņš no 2017.gada 2.janvāra līdz 2017.gada 30.janvārim.

 

Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 26.janvārī plkst.17.00 Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu redakciju varēs iepazīties Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā, kā arī portāla www.geolatvija.lv  sadaļā http://bit.ly/2i2mDSj 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 30.janvārim (fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām – reģistrācijas nr., reģistrācijas un darbības vietas adresi) Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160 vai sūtot elektroniski pa e-pastu [email protected]  vai portālā – www.geolatvija.lv .