Vēl līdz 30.janvārim turpinās publiskā apspriešana par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grozījumiem. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks ceturtdien, 26.janvārī, plkst.17.00 Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Publiskās apspriešanas laikā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam grozījumu redakciju var iepazīties Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā, kā arī portāla www.geolatvija.lv sadaļā http://bit.ly/2i2mDSj

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 30.janvārim (fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām – reģistrācijas nr., reģistrācijas un darbības vietas adresi) Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160 vai sūtot elektroniski pa e-pastu [email protected] vai portālā – www.geolatvija.lv .